Susținerea tezei de doctorat a drd. Pădurariu Leontin pe 25.9.2014

La data de 25.9.2014, ora 11:00, în sala L1, dl. PADURARIU LEONTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

MODELE NUMERICE PENTRU DESCRIEREA PROPRIETATILOR DIELECTRICE SI FEROELECTRICE ALE SISTEMELOR COMPOZITE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Liliana Mitoseriu, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Conf. Univ. Dr. Laurentiu Stoleriu, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
  • C.S.I Dr. Daniel Bilc, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj-Napoca
  • Dr. Vincenzo Buscaglia, Institute for Energetics and Interphases, Genoa, Italia

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf