Susținerea tezei de doctorat a drd. Pop Mihai-Valentin pe 28.9.2015

La data de 28.9.2015, ora 9:00, în sala L1, dl POP MIHAI-VALENTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

STUDIUL EXPERIMENTAL AL PROPRIETATILOR DIELECTRICE NELINIARE IN CERAMICI FEROELECTRICE SI REALIZAREA DE APLICATII

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Liliana Mitoseriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Horia Alexandru, Universitatea din Bucuresti
  • Prof. Univ. Dr. Ing. Daniel Mircea Sutiman, Universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iaşi
  • Conf. Univ. Dr. Habil. Laurentiu Stoleriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf