Susținerea tezei de doctorat a drd. Scripa Adina Elena (căs. Tudose) pe 21.09.2018

Anunțul susținerii publice

La data de 21.09.2018, ora 10:30, în sala L1, dna SCRIPA ADINA ELENA (căs. TUDOSE) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA STUDIUL PROPRIETĂȚILOR OPTICE A UNOR MATERIALE ANIZOTROPE UNIAX

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Știinţe Exacte, domeniul Fizică.

CV Scripa Adina Elena (căs. Tudose)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV ]
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. univ. Em. Dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV en ]
 • Referenţi:

  • Conf. Dr. habil. Simona Cîntă Pînzaru, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca [ CV en ]
  • C.P.II Dr. Camelia Hulubei, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni Iași [ CV ]
  • Conf. Dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf