Sesiunea septembrie 2023

Sesiunea a II-a – ADMITERE DOCTORAT 2023

Rezultatele admiterii la doctorat, ses. a II-a

Rezultatele admiterii la doctorat

Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024:

 • înscrierea candidaților: 04 – 08 septembrie;
 • selecția candidaților: 11 – 13 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 14 septembrie;
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 15 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 18 septembrie;
 • afișarea listei finale cu candidații declarați admiși: 19 septembrie;
 • confirmarea ocupării locului: 20 – 22 septembrie.

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

 

Tematica de admitere la doctorat cuprinde:

 • 5 subiecte de specialitate propuse de către fiecare conducător de doctorat (link-uri la acestea găsiți în pagina conducătorilor de doctorat care pot primi doctoranzi în anul universitar 2023-2024);
 • 5 subiecte de fizică generală.

Examenul de admitere constă din două probe:

 • Proba scrisă (50%) se va desfașura pe parcursul a 3 ore și constă din doua subiecte (extrase în prezența candidaților) din tematica de admitere la doctorat: 1 subiect de specialitate și 1 subiect de fizică generală. Fiecare din cele două subiecte va primi o notă de la 1 la 10, nota minimă la fiecare subiect fiind nota 5. Nota finală la proba scrisă va fi calculată ca media aritmetică a celor două note;
 • Proba orală (50%) se va desfășura sub forma unei discuții libere (aprox. 10 min) urmărind:
  • prezentarea stadiului actual al cercetarilor în domeniul ales;
  • motivatie referitoare la alegerea temei pe care și-o propune pentru teza de doctorat;
  • prezentarea în rezumat a rezultatelor științifice anterioare.

La fiecare probă de concurs, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7 (șapte).

Media minima de admitere la doctorat este 8.

 

Programarea probelor:

 • Proba scrisă: 11 septembrie 2023, orele 10-13, în sala L1
 • Proba orală:  11 septembrie 2023, începând cu ora 14, în sala L1.

După aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afișat.

Nota finală va fi calculată ca media aritmetică a probelor scrisă și orală.

Conform regulamentului Școlii Doctorale de Fizică, media minimă de admitere este 8.

 

Criterii de departajare (în ordine):

 1. Notele de la examenul de licență
 2. Notele de la examenul de disertație

 

Numărul de locuri pentru anul universitar 2023-2024:

Școala doctorală LOCURI REPARTIZATE STATISTIC PRIORITARE TOTAL BUGET DIN CARE CU BURSĂ ME
Fizică 7 1 8 4

 

Metodologie UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024

Pentru obținerea certificatelor de limba engleză puteți să programați în timpul verii accesând linkul