Susținerea tezei de abilitare a domnului C.S. II Vasile TIRON

Sunteți invitați să participați la susținerea publică a tezei de abilitare

Aplicații ale plasmelor pulsate în știința materialelor și propulsia spațială

elaborată de domnul C.S. II Vasile TIRON, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prezentarea tezei va avea loc în data de 27.04.2023, de la ora 10, sala Ferdinand.

CV  Vasile TIRON pdf
Rezumatul tezei de abilitare pdf
Summary of Habilitation Thesis pdf
Lista de lucrări pdf
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU  pdf

Componenţa comisiei de abilitare pdf

  • C.S. I dr. Valentin CRĂCIUN, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele
  • C.S. I dr. Maria DINESCU, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele
  • Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Raportul comisiei de abilitare pdf