Susținerea tezei de doctorat a drd. DRAGAN D. VALENTIN-STELIAN pe 24.09.2022

Anunțul susținerii publice

La data de 24.09.2022, ora 9:00, în sala L1, dl. DRAGAN D. VALENTIN-STELIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

STUDIUL UNOR SISTEME COMPLEXE UTILIZÂND ELEMENTE DE DINAMICĂ NELINIARĂ

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

DRAGAN D. VALENTIN-STELIAN [ CV ]

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Diana Mihaela MARDARE, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași [ CV ]
 • Conducător ştiinţific:
  • Prof. univ. dr. Maricel AGOP, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași [ CV ]
 • Referenţi:
  • Prof. univ. dr. Dumitru VULCANOV,  Universitatea de Vest din Timișoara [ CV ]
  • Prof. univ. dr. Emil PETRESCU, Universitatea “Politehnica” din București [ CV ]
  • Conf. univ. dr. habil. Dan-Gheorghe DIMITRIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași [ CV ]

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.