Condiții de admitere și taxe la licență iulie 2022

 • Condiţiile de admitere
  • Pentru domeniul Fizică: Media de la bacalaureat (100%)
   Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematică/Informatică/Biologie din cadrul examenului de bacalaureat, în funcție de prima opțiune.
  • Pentru domeniul Fizică (în limba engleză): candidații trebuie să facă dovada cunoaşterii limbii engleze, folosind una din următoarele variante:
   1. prezentarea certificatului de competenţă lingvistică obținut la examenul național de bacalaureat, nivel minim B1;
   2. prezentarea rezultatului unor teste de tip Cambridge, IELTS, TOEFL;
   3. parcurgerea unui interviu în limba engleză (data și ora vor fi anunțate după primirea dosarului de înscriere).
  • Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate: Media de la bacalaureat (100%)
   Criteriu de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota la proba Fizică sau Matematică/Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.
  • Pentru olimpici
 • Taxă de înscriere
  • 120 lei
   Nu se percepe taxă de înscriere pentru candidații cu premii la concursuri şcolare agreate, care îşi depun actele în original la Facultatea de Fizică.
   Plata taxei se poate efectua doar la BRD. În acest caz specificați urmatoarele informații:

   • Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00;
   • Cod taxă școlarizare: 28 (Taxă admitere);
   • Cod formă învătământ: 01 (Licență zi);
   • Cod Facultatea de Fizică: 1261.

   

 • Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2022 – 2023:
  • 3.000 lei