Fise discipline master pentru anul universitar 2022-2023

Fișe discipline la specializarea Fizică medicală aplicată

Fișe discipline la specializarea Fizica pentru tehnologii avansate (în limba engleză)

Fișe discipline la specializarea Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală

Planuri de învățământ la specializarea Optică şi optometrie

Fișe discipline la specializarea Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți)