Subiecte admitere Școala Doctorală – Fizică generală – 2019

  1. Lucrul mecanic și energia (Lucrul mecanic; Lucrul mecanic efectuat de o forță variabilă; Lucrul mecanic și energia cinetică; Energia potențială gravitațională; Energia potențială elastică; Forțe conservative și forțe disipative; Puterea)
  2. Energia și lucrul mecanic in termodinamică (Lucrul mecanic efectuat la variația volumului; Căldura schimbată la variația volumului; Primul principiu al termodinamicii; Procese adiabatice; Procese izocore; Procese izoterme; Procese izobare; Forma diferențială a primului principiu al termodinamicii; Căldurile molare ale unui gaz ideal)
  3. Câmpul electric (Câmpul electric; Calculul intensității câmpului electric; Linii de câmp; Legea lui Gauss; Aplicații ale legii lui Gauss)
  4. Interferența și difracția luminii (Interferența luminii și sursele coerente; Experiența lui Young; Distribuția intensității în franjele de interferență; Schimbarea fazei la reflexie; Interferența pe straturi subțiri; Inelele lui Newton)
  5. Modele atomice (Emisia și absorbția luminii; Atomul lui Bohr; Spectrele atomice; Laserul)

Bibliografie

  • F.W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young, Fizica, Editura Didactică și Pedagogică, 1983