Prof. Dr. Liliana MITOȘERIU – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Dielectrici, Feroelectrici și Multiferoici.

Aria de cercetare:

  • Corelația Preparare-Compoziție-Microstructură-Proprietăți funcționale în ceramici feroelectrice.

Domeniul de expertiză:

  • Soluții solide pe baza de BaTiO3: studiul rolului compoziției, al ordinii locale și al efectelor dimensionale asupra tranziției feroelectric-relaxor.
  • Compozite multiferoice magnetoelectrice preparate prin metode chimice umede in-situ.
  • Compozite cu feroelectric: design de material, metode avansate de preparare și proprietăți.
  • Metode de spectroscopie de impedanță pentru caracterizare dielectrică a materialelor.
  • Proprietăti dielectrice, feroelectrice, piezoelectrice și piroelectrice ale biomaterialelor.
  • Materiale bio-inspirate cu proprietăți multifuncționale.
  • Amestecuri dielectrice.