Prof. Dr. Lucel SÎRGHI – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Fizica plasmei și aplicații ale fizicii plasmei în nanotehnologie și procesarea suprafețelor.

Sub-domeniul de cercetare:

  • Procese fundamentale de interacțiune a plasmei cu suprafețele corpurilor solide.
  • Obținerea de suprafețe funcționale cu aplicații în energie, mediu, biomedicină și nanotehnologie.
  • Microscopie cu forță atomică.

Domenii de expertiză / Teme propuse:

  • Diagnoza plasmei.
  • Depuneri asistate de plasmă de filme subțiri cu diferite proprietăți funcționale (fotocatalicice, bioactive, biocompatibile, etc).
  • Procesarea suprafețelor cu ajutorul plasmei (tratamente de suprafață, curațarea și decontaminarea suprafețelor, funcționalizarea și generarea de structuri nanoscopice pe suprafață).
  • Investigarea forțelor de suprafață cu ajutorul microscopiei cu forță atomică (aplicații în nanotribologie, biofizică celulară și moleculară, biomateriale, etc).