Prof. Dr. Maria NEAGU – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Fizica materialelor magnetice.
  • Optica aplicată.

Sub-domeniul de cercetare:

  • Materiale magnetice. Aplicații.
  • Proprietăți optice și spectrale ale materialelor.

Domeniu de expertiză / Teme propuse:

  • Straturi subțiri amorfe și nanocristaline – preparare, caracterizare, aplicații.
  • Efecte magnetoelastice în materiale magnetostrictive cu proprietăți imbunătățite.
  • Senzori magnetici – procese fizice implicate în funcționarea acestora; modele fenomenologice.
  • Studiul proprietăților optice și spectrale ale substanței prin interferometrie, elipsometrie, spectroscopie.
  • Efecte magneto-optice. Aplicații.