Prof. Dr. Tudor LUCHIAN – expertiză

Domenii majore de cercetare:

  • Biofizică moleculară.
  • Bioelectricitate și aplicații în fizica medicală.

Direcții de investigare:

  • Investigarea uni-moleculară a interacțiunilor lipido-proteice.
  • Detecția nanoscopica a biomoleculelor cu ajutorul unor sisteme proteice. Cuantificarea energiilor de interacțiune a unor biomolecule cu sisteme biomimetice.
  • Tehnici de instrumentație virtuală aplicate in electrofiziologia moleculară.

Domenii de expertiză / Teme propuse:

  • Caracterizarea fizico-chimică a interacțiunilor unor peptide anti-microbiene cu structuri lipidice auto-organizate (membrane planare și lipozomi).
  • Sisteme hibride constituite din proteine-canal și ciclodextrine utilizate în detecția uni-moleculară a moleculelor mici și peptidelor.
  • Investigarea fenomenelor de transport a peptidelor și nanoparticulelor funcționalizate prin biomembrane, cu tehnici electrice și optice.
  • Investigarea prin microscopie de fluorescență și “patch-clamp” a cuplajelor energetice electrice și mecanice, asociate adsorbției membranare a peptidelor și proteinelor.
  • Studierea interacțiunilor biomoleculare în sisteme biomimetice utilizând spectroscopia de impedanță.