Susținerea tezei de abilitare a domnului Conf. Dr. Costică CAIZER pe 23.09.2015

Suneți invitați să participați la susținerea publică a tezei de abilitare

Proprietăți magnetice ale nanoparticulelor și nanocompozitelor ferimagnetice cu aplicație în bionanotehnologie

elaborata de domnul Conf. Dr. Costică CAIZER, Universitatea de Vest din Timișoara. Prezentarea tezei va avea loc în data de 23 septembrie 2015, de la ora 10 în Sala L1 a Universității Alexandru Ioan Cuza.

CV Conf. Dr. Costică CAIZER pdf

Rezumatul tezei de abilitare pdf

Summary of Habilitation Thesis pdf

Lista de lucrări pdf

Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU pdf

Componența comisiei de abilitare pdf:

  • Prof. Dr. Romulus TETEAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
  • Prof. Dr. Ionel CHICINAȘ, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca;
  • Prof. Dr. Maria NEAGU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.

Raportul comisiei de abilitare pdf