Fise discipline master pentru anul universitar 2021-2022

Fișe discipline la specializarea Biofizică și fizică medicală

Fișe discipline la specializarea Fizică medicală aplicată

Fișe discipline la specializarea Fizica pentru tehnologii avansate

Fișe discipline la specializarea Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații

Fișe discipline la specializarea Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală

Planuri de învățământ la specializarea Optică şi optometrie