Susținerea tezei de abilitare a doamnei conf. dr. Loredana MEREUȚĂ pe 6.05.2022

Sunteți invitați să participați la susținerea publică a tezei de abilitare

Investigarea interacțiunilor uni-moleculare la nivel biomembranar cu relevanță în evoluția unor patologii actuale

elaborată de doamna conf. dr. Loredana MEREUȚĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prezentarea tezei va avea loc în data de 06.05.2022, de la ora 11, sala L1.

CV Loredana MEREUȚĂ pdf
Rezumatul tezei de abilitare pdf
Summary of Habilitation Thesis pdf
Lista de lucrări pdf
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU pdf

Componenţa comisiei de abilitare pdf:

  • Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
  • Prof. univ. dr. Nicolae LEOPOLD, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
  • Prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Raportul comisiei de abilitare pdf