Susținerea tezei de abilitare a doamnei CS II dr. Alina ASANDEI

Sunteți invitați să participați la susținerea publică a tezei de abilitare

Transport uni-molecular prin nanopori proteici utilizat în recunoașterea, caracterizarea, secvențierea și detecția moleculelor de interes biologic

elaborată de doamna CS II Alina ASANDEI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prezentarea tezei va avea loc în data de 27.01.2023, de la ora 10, sala Ferdinand.

CV Alina ASANDEI pdf
Rezumatul tezei de abilitare pdf
Summary of Habilitation Thesis pdf
Lista de lucrări pdf
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU  pdf

Componenţa comisiei de abilitare pdf

  • Prof. univ. dr. Loredana-Gabriela MARCU, Universitatea din Oradea
  • Prof. univ. dr. Vasile CHIS, Universitatea Babeş- Bolyai
  • Prof. univ. dr. habil. Gabriela BORCIA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Raportul comisiei de abilitarepdf