Admiterea la master

Sesiunea septembrie 2017

Candidaţii declaraţi admişi trebuie ca în perioada 12.09-14.09.2017, între orele 9-14:

  • să semneze contractul de studii
  • să achite taxa de înmatriculare de 50 RON
  • să completeze dosarul cu actele în original (diploma de bacalaureat, foaie matricolă liceu, adeverinţa/diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă).

În caz contrar se pierde calitatea de student.
 
Urmatoarele specializări de master:

  • Fizica aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii
  • Fizica şi protecţia mediului
  • Ştiinţe

 
nu vor funcţiona în anul universitar 2017/2018 deoarece, în urma sesiunii de admitere din septembrie 2017, nu s-au ocupat locurile necesare pentru alcătuirea formaţiilor de studiu..

Sesiunea iulie 2017

 

Pliante de prezentare a specializărilor la master