Organizarea admiterii la MASTER – septembrie 2023

Rezultate admitere septembrie 2023

Rezultatele concursului de admitere pentru studii de master români, UE, SEE – buget

Rezultatele concursului de admitere pentru studii de master români, UE, SEE – taxă

Rezultatele concursului de admitere pentru studii de master români de pretutindeni – taxă

Rezultatele concursului de admitere pentru studii de master români de pretutindeni – Extensiunea Bălți

Confirmări:

  • până pe 11 septembrie 2023, orele 9:00 – 15:00, la secretariatul Facultății (tel: 0232 201050)

La confirmarea locului, candidații vor aduce într-un dosar plic toate documentele solicitate la înscriere (original și copie), inclusiv dovada tipărită a plății taxei de înscriere/adeverința care dovedește scutirea de taxă. De asemenea, candidații vor aduce și dovada tipărită a plății taxei de confirmare (50 lei taxă înmatriculare – pentru candidații admiși la buget).

Candidații admiși au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei. Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor enumerate anterior, candidații vor fi declarați respinși.

 

Perioada admiterii

  • Înscriere și depunerea dosarelor: 4-6 septembrie 2023, orele 9:00 – 17:00 (online și în la secretariatul facultății)
  • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 7-8 septembrie 2023

Conturile de acces pe platforma eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17:00, completarea și finalizarea dosarelor putându-se face până la ora 18:oo.

Deschideţi pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx de pe site-ul universității şi urmaţi instrucţiunile de admitere însemnând achitarea taxei de admitere, scanarea (fotocopierea) actelor necesare si trimiterea lor în contul creat. Informaţii suplimentare puteţi primi la fizica@uaic.ro.

Numărul de locuri

Condiții de admitere și taxe

Actele necesare

Informații despre admitere:

Candidații declarați reușiți în condițiile de mai sus vor avea prioritate, ținându-se cont de media de admitere, în obținerea bursei de studiu și a unui loc în căminele universității.

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024

Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal