Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. GAROFALIDE (căs. IACOB) Silvia-Tudorița pe 13.04.2022

În data de 13 aprilie 2022, începând cu ora 1200 în Laboratorul de Fizica Stării Solide (FSS) va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “Caracterizarea unor compuși poluanți prezenți în aglomerarea urbană Iași utilizând tehnologii bazate pe spectroscopia Raman și senzori de gaze”, prezentat de studenta doctorandă GAROFALIDE (căs. IACOB) Silvia-Tudorița, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Liviu LEONTIE.