Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. HATESCU Iustina pe 07.09.2022

La data de 7.09.2022, începând cu ora 11:00, în Laboratorul de Fizică Nucleară – etaj 3, va avea loc susținerea publică a raportului de cercetare cu titlul “Analiza modificărilor induse de particule de mare energie asupra materialelor polimere”, prezentat de studenta-doctorandă HATESCU Iustina, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Gabriela BORCIA.