Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. MATEI Teodora pe 25.05.2023

În data de 25 mai 2023, ora 10:30, în Laboratorul de Fizica Plasmei va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Materiale fotocatalitice: clase, tehnici de obținere și metode de caracterizare”, prezentat de studenta-doctorandă MATEI Teodora, sub îndrumarea conf. univ. dr. habil. Claudiu COSTIN.