Anunț privind sustinerea raportului de cercetare a drd. MOLCĂLUȚ Monica pe data de 16.06.2023

La data de 16.06.2023, începând cu ora 1600, în Laboratorul de Autoorganizare va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul ELEMENTE DE DINAMICĂ NELINIARĂ. DIAGRAME DE BIFURCAȚII ȘI COEFICIENȚI LYAPUNOV, prezentată  de studenta-doctorandă MOLCĂLUȚ Monica, sub îndrumarea prof. univ. dr. Maricel AGOP.