Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. POSTOLACHI CRISTINA pe 21.03.2023

La data de 21 martie 2023, începând cu ora 1800 în laboratorul Optica va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul Obtaining and characterization techniques of special films. Application. / Tehnici de obtinere si de caracterizare a unor straturi speciale. Aplicatii, prezentat de studenta-doctorandă POSTOLACHI CRISTINA, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. SILVIU-OCTAVIAN GURLUI.