Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. SANDU Mihnea-Raoul pe 19.07.2022

În data de 19 iulie 2022, ora 09:00, în Centrul RAMTECH va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Fabricare de ghiduri de unde optice prin schimb protonic (PE) în niobatul de litiu”, prezentat de student doctorand SANDU Mihnea-Raoul, sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU.