Anunț privind susținerea raportului de cercetare a drd. TATARCAN Bianca-Dumitrița pe 24 iunie 2022

La data de 24 iunie 2022, începând cu ora 1000, în laboratorul FAM  va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul “ Tehnici de analiză utilizate în studiul plasmelor și al efectelor plasmei asupra materialelor”, prezentat de studenta-doctorandă TATARCAN Bianca-Dumitrița, sub îndrumarea conf. univ. dr. habil. Ionuț Cristian TOPALĂ.