Propuneri burse, sem.1, an univ. 2023/2024

Liste finale in urma contestatiilorpdf

Bursele de performanta stiintifica vor fi date in plata dupa aprobarea in Consiliul de Administratie din data de 14 dec.2023.

 

Propuneri burse pentru sem. 1, an univ. 2023/2024pdf

Eventualele contestatii se pot depune pana luni, 27.11.2023, orele 16, pe email: fizica@uaic.ro.

 

Studentii care nu au beneficiat de bursa in anii precendenti trebuie sa aduca contul IBAN (deschis pe numele lor) pana marti, 28.11.2023, orele 12.

Bancile agreate sunt: BCR, BRD, ING, Reiffeisen, Alpha Bank, Transilvania.

Decontare abonamente CTP

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023,  solicitările pot fi depuse la secretariatele facultăților, în perioada 20 – 29 noiembrie 2023, intre orele 9-14.

Anexa 1 – Cerere decontare transport SCTP

 

Decontul se acordă în baza unor documente. Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență care solicită decontul va depune următoarele documente la secretariatul facultății:

 • Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student;
 • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
 • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
 • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
 • Contul IBAN la care titular este studentul;
 • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie conform cu originalul și va semna.

 

Pentru studenții care au achiziționat abonamentele la preț integral prin aplicația 24Pay, SCTP va transmite listele nominale cu beneficiarii abonamentelor, semnate la nivelul conducerii CTP.

Reducere abonamente CTP

În conformitate cu ultimele modificări legislative, Ministerul Educației urmează să elaboreze metodologiile, regulamentele și alte acte normative ce decurg din aplicarea legii nr. 199/2023 (n. red. legea învățământului superior). Având în vedere faptul că până la data prezentei, normele cu privire la acordarea facilităților de transport de suprafață nu au fost elaborate, emiterea titlurilor de călătorie cu reducere de 90% pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate, nu poate fi aplicată online sau la punctele de vânzare dupa data de 1 Octombrie 2023.

 

Studentii inmatriculati la UAIC, in varsta de pana de pana la 30 de ani, vor achizitiona abonamentele la prețul întreg, iar decontarea, in procent de 90% sau integrala, dupa caz, se va face de catre UAIC pentru fiecare student, in baza documentelor de transport prezentate.

 

Burse sociale sem. I, an univ. 2023-2024

Având în vedere modificările din Ordinul ME nr. 6463 din 2 octombrie 2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 913/10 octombrie 2023, la nivelul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor de bursă socială până la data de 30 octombrie 2023.

 

Informaţii şi documentaţia modificata privind acordarea burselor sociale pe sem. al I-lea, an univ. 2023-2024 pdf

documentatia necesara obtinerii bursei socialepdf

 

Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie să fie mai mic de 1898 lei/lună.

Perioada de calcul se realizează cu veniturile pe ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului și care este echivalentă cu perioada octombrie 2022 – septembrie 2023.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 10.10-30.10.2023.

Sesiunea a II-a – ADMITERE DOCTORAT 2023

Rezultatele admiterii la doctorat, ses. a II-a

Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024 (sesiunea 2):

 • înscrierea candidaților: 19 – 20 septembrie;
 • selecția candidaților: 22 septembrie:
  • proba scrisă: ora 10, Laboratorul de Fizică Moleculară și Căldură (et.4);
  • proba orală: ora 13, Laboratorul de Fizică Moleculară și Căldură (et.4);
 • afișarea rezultatelor: 23 septembrie;
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 25 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 26 septembrie;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 27 septembrie;
 • confirmarea ocupării locului: 28 şi 29 septembrie.

Maratonul sesiunilor de informare Erasmus+ si SEE

Va informam ca in perioada 9-13 octombrie 2023, reprezentantii Biroului Erasmus+, din cadrul Serviciului Relatii Internationale al UAIC, au rezervat Cafeneaua „Erasmus” in scopul desfășurării Maratonului sesiunilor de informare Erasmus+ si SEE pentru studenții interesați de mobilități de studiu și practică.

In acest sens, va invitam sa participati la actiunea dedicata Facultatii de Fizica, de vineri, 13 octombrie, in intervalul orar 11:30 – 12:50.

https://www.facebook.com/photo?fbid=654376520007435&set=a.399140025531087

Prelegerea domnului Profesor Mikhail Vasilevskiy, University of Minho, Portugal – 28 iunie 2023

Introduction to graphene plasmonics

1. Graphene: crystal structure, chemical bonds, electron energy spectrum and electronic properties; brief overview of other properties and applications.

2. Surface plasmon-polaritons in graphene-based structures: dispersion relation, excitation methods; working principles of some sensing and optoelectronic devices.).

Actiunea se adreseaza in primul rand studentilor doctoranzi si de master si va avea loc in Laboratorul de Fizica Starii Solide, Miercuri, 28 iunie 2023, de la ora 16.