Susținerea tezei de abilitare a doamnei Conf. Dr. Gabriela BORCIA pe 22.09.2016

Suneți invitați să participați la susținerea publică a tezei de abilitare

Materiale polimerice. Procesări cu plasma la presiune atmosferică

elaborata de doamna Conf. Dr. Gabriela BORCIA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prezentarea tezei va avea loc în data de 22 septembrie 2016, de la ora 11 în Sala L1 a Universității Alexandru Ioan Cuza.

Rezumatul tezei de abilitare pdf

Summary of Habilitation Thesis pdf

Lista de lucrări pdf

Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU pdf

Componența comisiei de abilitare pdf:

  • Prof. Dr. Aurel POP, Facultatea de Fizică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
  • C.S.I Dr. Gheorghe DINESCU, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, București;
  • Prof. Dr. Dumitru LUCA, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.

Raportul comisiei de abilitare pdf