Susținerea tezei de doctorat a drd. Bodnărescu Adrian pe 29.09.2016

La data de 29.09.2016, ora 12:00, în sala L1, dl BODNARESCU C. S. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

EXTENDED GRAVITATIONAL MODELS WITH APPLICATIONS TO COSMOLOGY AND ASTROPHYSICS

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitarea Alexandru Ioan Cuza, Iași [ CV ]
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Ciprian Dariescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV ]
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara [ CV en ]
  • Prof. Univ. Dr. Irina Radinschi, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iaşi [ CV ]
  • Conf. Univ. Dr. Mircea-Claudiu Crâşmăreanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf