Susținerea tezei de doctorat a drd. Scoban Cristina Marcela (căs. Rusu) pe 19.12.2014

La data de 19.12.2014, ora 12:00, în sala L1, dna SCOBAN CRISTINA MARCELA (căs. RUSU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

CONTRIBUTII LA ESTIMAREA UNOR PARAMETRI ELECTRO-OPTICI MOLECULARI FOLOSIND EFECTUL SOLVATOCROMIC

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Dana Ortansa Dorohoi, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Simion Astilean, Facultatea de Fizică, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoa
  • C.S.I Dr. Livia Vicenta Gheorghies, Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului, Universitatea Dunarea de Jos, Galati
  • Prof. Univ. Dr. Maricel Agop, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf