Susținerea tezei de doctorat a drd. LEŞ Anda pe 30.09.2023

Anunțul susținerii publice

La data de 30.09.2023, ora 12:00, în laboratorul de informatica (demisol), dna LEŞ Anda va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

„Contributions to the study of proton radiation and metallic nanoparticles with applications in life sciences (Contribuţii la studiul radiaţiei cu protoni şi a nanoparticulelor metalice cu aplicaţii în ştiinţele vieţii)”,

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică.

LEŞ Anda [CV]

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași [CV]
 • Conducător ştiinţific:
  • Prof. univ. dr. habil. Dorina-Emilia CREANGĂ, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași [CV]
 • Referenţi:
  • Prof.univ.dr. Diana MARDARE,  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași [CV]
  • Prof.univ.dr. habil. Nicolae LEOPOLD, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca[CV]
  • CS I dr. Anton AIRINEI, Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iași [CV]

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.